Košarica
0,00€

Pohitritev poslovanja

E-dokumenti in e-procesi so del vseh organizacij. Poleg zakonodajnega vidika je velik prispevek elektronskega poslovanja v pohitritvi in večji transparentnosti poslovanja, kar močno vpliva na boljši konkurenčni položaj.

Če poslujete z javnopravnimi osebami ste obvezni poslovati elektronsko, saj je vsem proračunskim porabnikom obvezno pošiljanje e-računov, le-te pa dolgoročno hranite v izvorni elektronski obliki (86. in 84. člena ZDDV-1).

Ali že imate potrjena Notranja pravila?

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14), na kratko ZVDAGA-A, v primeru e-poslovanja predvideva pripravo t.i. Notranjih pravil. S potrjenimi Notranjimi pravili pri Arhivu RS ali s prevzemom Vzorčnih notranjih pravil so dokumenti hranjeni, v e-obliki pravno veljavni in kot taki veljavni tudi na sodišču. Z Notranjimi pravili so predpisani postopki pretvorbe in hrambe e-dokumentov, informacijska varnost in organizacija izvajanja postopkov.

Za javnopravne osebe je priprava Notranjih pravil obvezna, za druge organizacije pa pomeni višjo stopnjo urejenosti poslovanja.

V podjetju Go4Panda smo strokovno usposobljeni in imamo dolgoletne izkušnje na področju uvajanja brezpapirnega poslovanja, priprave personaliziranih Notranjih pravil in uvedbe Vzorčnih notranjih pravil.

Najnovejše reference:

  • DARS d.d.
  • Šolski center Novo mesto
  • Mariborski Vodovod d.o.o.
  • Plinovodi d.o.o.
  • Srednja zdravstvena šola Celje
  • Vrtec Trnovo
  • Občina Grosuplje
  • Občina Medvode
  • Občina Železniki
  • Občina Ilirska Bistrica

 


Skladno z zakonodajo in strateškimi cilji organizacije svetujemo na področju izvedbe analize stanja digitalizacije poslovanja. Izvedemo pripravo na zajem in e-hrambo, pomagamo pri izbiri ustreznega ponudnika e-hrambe ali dokumentnega sistema.
Svetujemo pri pripravi Notranjih pravil in vseh spremljajočih dokumentov, od predhodne priprave do vložitve dokumentacije v potrditev na arhiv. Pomagamo pa tudi pri implementaciji Notranjih pravil v poslovanje. Po potrebi pripravimo in uvedemo tudi Informacijsko varnost z varnostnimi politikami.
Pomagamo pri postopku uvajanja različnih vzorčnih notranjih pravil. Le-te ustrezno umestimo v obstoječa interna pravila in procese poslovanja organizacije.
Klasifikacijski načrt posamezne organizacije določa osnove za razvrščanje in hrambo gradiva. Klasifikacijski načrt vsebuje vsebinsko razdelitev gradiva s klasifikacijskimi znaki in roki hrambe. Iz klasifikacijskega načrta je razvidno tudi gradivo arhivskega značaja.