PRI NAS VAM NUDIMO CELOVITO REŠITEV
Pokličite nas: 031 550 818 ali 031 395 232

Izjava Go4Panda o varovanju osebnih podatkov

Izjava Go4Panda o varovanju osebnih podatkov

V Go4Panda se zavedamo pomena vaših osebnih podatkov, zato skupaj s partnerji skrbimo, da zagotavljamo varno in ustrezno obravnavo. Izjava je namenjena obvestilu uporabnikom o ravnanju z osebnimi podatki, o novostih in pomenu zaščite vaših osebnih podatkov.
Naprošamo vas, da pozorno preberete izjavo, pred pošiljanjem podatkov Go4Panda. Zagotavljamo vam, da bomo pri obravnavi vaših podatkov ravnali v skladu z najnovejšimi standardi in zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov, zlasti Splošno uredbo o varovanju podatkov (GDPR; Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1; Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo).

Kaj so osebni podatki?
Osebni podatki so vsakršni podatki, ki se nanašajo na določeno fizično osebo (posameznika), ne glede na obliko v kateri so prikazani. To so podatki, na podlagi katerih lahko osebo identificiramo.
Primeri osebnih podatkov so: ime in priimek, naslov prebivališča, osebna identifikacijska številka, davčna številka, številka zdravstvenega zavarovanja, telefonska številka, registracijska številka vozila, številka osebnega računa itd.

Kako in kako dolgo bomo hranili vaše osebne podatke?
Osebni podatki, ki jih bomo pridobili in hranili z vašo privolitvijo, bodo shranjeni v elektronski bazi osebnih podatkov.
Zbrani osebni podatki bodo hranjeni, dokler bo potrebno za dosego namena, zaradi katerega so podatki zbrani ali do umika soglasja.
Vse podatkovne baze so zaščitene in podatki hranjeni s skrbjo.

Obdelava in uporaba vaših osebnih podatkov
Glede na Splošno uredbo o varovanju podatkov (GDPR) so vaši osebni podatki lahko upravljani, zbirani in obdelani le:
• Na podlagi eksplicitnega pisne ali digitalne privolitve,
• če je zbiranje podatkov nujno za izpeljavo pogodbe z vami,
• če ima zbiranje osebnih podatkov ustrezno zakonsko podlago.

Kaj je namen obdelave osebnih podatkov?
Vaši osebni podatki, ki zahtevajo vaše posebno pisno privolitev so uporabljeni, zbirani in obdelani, le v okviru namena za katerega smo podatke zbirali.
Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam brez vašega posebnega pisnega privoljenja in da s podatki ne bomo ravnali drugače kot v okviru namena, za katerega so bili zbrani.

Umik soglasja za procesiranje osebnih podatkov

Podano soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov imate pravico kadarkoli umakniti. Soglasje umaknete s pisnim in podpisanim obvestilom na naslov Go4Panda d.o.o., Podbreznik 15, 8000 Novo mesto ali digitalno podpisano po elektronski pošti: info@go4panda.com.
V primeru umika soglasja za obdelavo vaših osebnih podatkov, bomo nemudoma prenehali z obdelavo vaših osebnih podatkov in jih v celoti izbrisali.

Vaše pravice s področja zaščite osebnih podatkov
Nova uredba prinaša mnoge pravice s področja zaščite osebnih podatkov, ki so:
• pravica do izbrisa in popravka nepravilnih osebnih podatkov,
• pravica do omejevanja obdelave osebnih podatkov,
• Pravica prenosa vaših podatkov,
• pravica do ugovora,
• pravica do dostopanja do osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas,
• pravica do vložitve pritožbe.

Vse pravice lahko uveljavljate s pisno zahtevo, podpisano in naslovljeno na Go4Panda d.o.o., Podbreznik 15, 8000 Novo mesto ali po elektronski pošti: info@go4panda.com

Pravica do izbrisa in popravka nepravilnih osebnih podatkov
Pravico imate, da zahtevate popravek ali dopolnilo nepravilnih osebnih podatkov.
Pravico imate, da zahtevate takojšnji izbris osebnih podatkov, ki se navezujejo na vas.
V primeru popravka, dopolnila ali izbrisa osebnih podatkov, vas bomo obvestili takoj, ko spremembo naredimo.

Pravica do omejevanja obdelave osebnih podatkov
Pravico imate, da zahtevate omejitev obdelave vaših osebnih podatkov v primeru, da ugotovite kakršne koli netočnosti, neveljavnost ali pretek razloga, za katerega so bili zbirani.

Pravica prenosa vaših podatkov
Pravico imate, da od nas zahtevate vaše osebne podatke, ki smo jih v povezavi z vami obdelali.
Pravico imate, da od nas zahtevate, da se vaše osebne podatke prepošlje tretji osebi.

Pravica do ugovora
Poleg pravice umika soglasja, imate pravico, da v primeru, ko bi vaše podatke uporabljali za obveščanje ali direktni marketing brez vašega posebnega privoljenja, od nas zahtevali, da nemudoma prenehamo z marketinškimi aktivnostmi. Dolžnost Go4Panda in naših partnerjev je, da s takšnimi aktivnostmi takoj prenehamo.

Pravica do dostopanja do osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas
Pravico imate, da od nas pridobite informacije o morebitnih osebnih podatkih, ki se nanašajo na vas in pridobite dostop do naslednjih informacij:
Namen obdelave, tip osebnega podatka, ki se nanaša na vas, uporabniki vaših osebnih podatkov, ocenjeno obdobje hrambe osebnih podatkov, vir osebnih podatkov.

Kršitve glede zaščite osebnih podatkov
V primeru zaznane kršitve zaščite osebnih podatkov, vas bomo nemudoma obvestili.
V primeru kršitve ali vdora v osebne podatke bomo nemudoma, vendar ne kasneje kot v 72 urah po obvestilu o kršitvi zaščite vaših osebnih podatkov, obvestili ustrezno institucijo.

Pravica do vložitve pritožbe
V primeru kršitve varstva osebnih podatkov, imate pravico pritožbe pri: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti: gp.ip@ip-rs.si.

Pomembno obvestilo glede obdelave vaših osebnih podatkov
Vaše podatke obravnavamo zgolj v namene, ki so v skladu z Zakonom za varstvo osebnih podatkov in drugih zakonskih aktov, ki se nanašajo na varstvo osebnih podatkov ter v skladu z Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR).

Izjava Go4Panda o varovanju osebnih podatkov je bila nazadnje posodobljena januarja 2022.

Go4Panda d.o.o.

Za boljše delovanje spletne strani in boljšo uporabniško izkušnjo, uporabljamo spletne piškotke.
Več si lahko preberete na podstrani Piškotki.