PRI NAS VAM NUDIMO CELOVITO REŠITEV
Pokličite nas: 031 550 818 ali 031 395 232

NAGRADNA IGRA: Pametni cvetlični lonček

Na Facebook strani Pametne hiše Go4Panda poteka od 18.- 25. julija 2019 nagradna igra za pametni cvetlični lonček.

Pravila nagradne igre:

 Pravila nagradne igre za pametni cvetlični lonček, julij 2019:

  1. Organizator nagradne igre je Go4Panda d.o.o., Šolska ulica 4A, 8222 Otočec, v nadaljevanju »organizator«. Nagradna igra poteka od 18.-25. julija 2019 na Facebook strani Pametne hiše Go4Panda.
  2. Namen igre je izvedba nagradne igre, pridobivanje e-naslovov obiskovalcev, pospeševanje prodaje ter izvajanje trženjskega komuniciranja.
  3. V nagradni igri se lahko sodeluje s komentiranjem objave na FB zidu organizatorja. V žrebanju, ki bo v petek, 26.7.2019, bodo sodelovali vsi, ki bodo oddali kakršen koli komentar. Med vsemi sodelujočimi bo izžreban dobitnik ene (1) nagrade, ki je opisana v 8. točki teh pravil. Ena oseba lahko v nagradni igri sodeluje večkrat. Nakup kateregakoli izdelka ali storitve ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
  4. Izmed vseh sodelujočih bomo v petek, 26.7.2019 izžrebali enega (1) prejemnika nagrade, ki je določena v 8. točki teh pravil.
  5. Za sodelovanje v nagradni igri se potegujejo vsi, ki v nagradni igri sodelujejo v razpisanem roku trajanja nagradne igre in v skladu s temi Pravili – torej na način, določen v 3. točki Pravil. Dodatni pogoj je, da organizator do trenutka žrebanja ni odkril kršitev pravil igre, oziroma da sodelujoči, že tekom igre ni bil ali niso bili diskvalificirani. Zbiranje komentarjev poteka od 18.-25.7.2019 na FB strani. Organizator bo v petek, 26.7.2019, izžrebal dobitnika nagrade. Organizator bo o poteku nagradne igre in nagrajencu ali nagrajenki naredila zapisnik, ki se bo hranil leto dni v podjetju Go4Panda, na naslovu Šolska ulica 4A, 8222 Otočec.
  6. V nagradnem skladu je naslednja nagrada: 1x pametni cvetlični lonček v vrednosti 5,00 € (cena je z 22% DDV).
  7. Žrebanje se bo izvedlo v petek 26.7.2019, na sedežu Go4Panda, Šolska ulica 4A, 8222 Otočec, ne glede na število sodelujočih. Nagrajenka ali nagrajenec bo objavljen najkasneje v soboto, 27.7.2019 na FB strani Pametne hiše Go4Panda in na spletni strani www.pametne-hise.si. V primeru, da izžrebani nagrado zavrne ali se na prevzem nagrade ne javi v roku 72 ur po objavi, se nagrada ne podeli. Organizator se takrat odloči ali bo nagradno igro ponovil ali ne.
  8. Splošno o nagradah in sodelujočih: Izžrebani nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletnih straneh: www.pametne-hise.si in FB stran Pametne hiše Go4Panda, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine. Prenos nagrade na tretjo osebo ali denarno izplačilo ni možno. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenci v določenem roku na sedežu podjetja organizatorja z ustreznim dokumentom izkažejo svojo identiteto. V primeru, da nagrajenci tega nočejo storiti, izgubijo pravico do nagrade. Če se izžrebani nagrajenec na obvestilo o žrebu v roku 72 ur ne bo odzval ali pa se bo sodelovanju in nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradami rešuje organizator. V primeru, da vrednost nagrade dosega zakonodajno mejo, ki določa plačilo davka, se nagrajenec strinja, da bo upoštevaje 2. odst. 35. člena ZDavP-2 izplačevalcu nagrade oz. organizatorju te nagradne igre posredoval naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko in davčno izpostavo in sicer najkasneje v roku 5 dni od prejema obvestila o nagradi. Akontacijo dohodnine plača organizator. Če izžrebani nagrajenec organizatorju zahtevanih podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, se to šteje kot odpoved nagradi in od organizatorja in soorganizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do izžrebanega nagrajenca. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora preko spletne strani www.pametne-hise.si in preko FB strani Pametne hiše Go4panda, obvestiti sodelujoče. V takšnem primeru organizator udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil, je dokončna in velja za vse sodelujoče.
  9. V nagradni igri lahko sodelujejo ženske in moški s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v družbi Go4Panda d.o.o. ter v z njimi povezanih družbah ter njihovi družinski člani.

V Novem mestu, 18.7.2019

Go4Panda d.o.o.

Za boljše delovanje spletne strani in boljšo uporabniško izkušnjo, uporabljamo spletne piškotke.
Več si lahko preberete na podstrani Piškotki.