Košarica
0,00€

Pravila nagradne igre »PODARIMO VSTOPNICO ZA SEJEM DOM 2019«

  1. Organizator nagradne igre »PODARIMO VSTOPNICO ZA SEJEM DOM 2019« je Go4Panda d.o.o., Podbreznik 15, 8000 Novo mesto, v nadaljevanju »organizator«. Nagradna igra poteka od 1.3. do 4.3.2019, do 20. ure.
  2. Namen igre je izvedba nagradne igre, pridobivanje e-naslovov obiskovalcev, pospeševanje prodaje ter izvajanje trženjskega komuniciranja.
  3. V nagradni akciji se lahko sodeluje na sledeč način: uporabnik Facebooka odgovori na zastavljeno vprašanje "Katera žival krasi ime našega podjetja?" v komentar, pod objavo. V žrebanju, ki bo izvedeno po zaključku nagradne igre, bodo sodelovali vsi, ki bodo zapisali komentar pod objavo. Med vsemi sodelujočimi bomo izžrebali dobitnika ene (1) nagrade, ki je opisana v 8. točki teh pravil. Ena oseba lahko v nagradni igri sodeluje večkrat. Nakup kateregakoli izdelka ali storitve ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
  4. Izmed vseh sodelujočih bomo po zaključku nagradne igre (najkasneje 5.3.2019) izžrebali enega (1) prejemnika nagrade, ki je določena v 8. točki teh pravil.
  5. Za sodelovanje v sklopu nagradne igre »PODARIMO VSTOPNICO ZA SEJEM DOM 2019« se potegujejo vsi sodelujoči, ki v nagradni igri sodelujejo v razpisanem roku trajanja nagradne igre in v skladu s temi Pravili – torej na način, določen v 3. točki Pravil, oddajo zahtevane kontaktne podatke. Dodatni pogoj je, da organizator do trenutka izbora ni odkril kršitev pravil igre, oziroma da sodelujoči, že tekom igre ni bil ali niso bili diskvalificirani. Zbiranje komentarjev poteka od od 1.3. do 4.3.2019, do 20. ure na spletni strani @Pametne hiše Go4panda. Organizator bo po poteku nagradne igre (najkasneje v torek, 5.3.2019), izžrebal dobitnika nagrade. Organizator bo o poteku nagradne igre in nagrajencu ali nagrajenki naredila zapisnik, ki se bo hranil leto dni v podjetju Go4Panda, na naslovu Podbreznik 15, 8000 Novo mesto.
  6. V nagradnem skladu je naslednja nagrada: 1x vstopnica za sejem DOM 2019 v vrednosti 9,00 € (cena je z 22% DDV)
  7. Žrebanje se bo izvedlo v torek 5.3.2019 na Sejmu DOM, ne glede na število prejetih glasov. Nagrajenka ali nagrajenec bo objavljen v torek, 5.3.2019 na FB strani Pametne hiše Go4Panda in na spletni strani www.pametne-hise.si. V primeru, da izžrebani nagrado zavrne, se žreb ponovi in novega izžrebanca obvesti v skladu s Pravili.
  8. Splošno o nagradah in sodelujočih: Izžrebani nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletnih straneh: www.pametne-hise.si in FB stran Pametne hiše Go4Panda, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine. Prenos nagrade na tretjo osebo ali denarno izplačilo ni možno. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenci v določenem roku na sedežu podjetja organizatorja z ustreznim dokumentom izkažejo svojo identiteto. V primeru, da nagrajenci tega nočejo storiti, izgubijo pravico do nagrade. Če se izžrebani nagrajenec na obvestilo o žrebu v akciji »PODARIMO VSTOPNICO ZA SEJEM DOM 2019« v roku 72 ur ne bo odzval ali pa se bo sodelovanju in nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradami rešuje organizator. V skladu z navedenim, se nagrajenec strinja, da bo upoštevaje 2. odst. 35. člena ZDavP-2 izplačevalcu nagrade oz. organizatorju te nagradne igre posredoval naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko in davčno izpostavo in sicer najkasneje v roku 21 dni od prejema obvestila o nagradi. V primeru, da nagrada presega znesek obdavčljive vrednosti, akontacijo dohodnine plača organizator. Če izžrebani nagrajenec organizatorju zahtevanih podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, se to šteje kot odpoved nagradi in od organizatorja in soorganizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do izžrebanega nagrajenca. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora preko FB strani Pametne hiše Go4panda, obvestiti sodelujoče. V takšnem primeru organizator udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil, je dokončna in velja za vse sodelujoče.
  9. V nagradni igri lahko sodelujejo ženske in moški s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v družbi Go4Panda d.o.o. ter v z njimi povezanih družbah ter njihovi družinski člani.

V Novem mestu, 1.3.2019

Go4Panda d.o.o.