Košarica
0,00€

Garancijski pogoji veljajo za spodaj navedene izdelke

Glede na spodaj navedeno prodajalec jamči za brezhibnost in kakovost dostavljenih izdelkov za naslednja obdobja:

 • Izdelki proizvajalca FIBARO: 2 leti od dneva nakupa za fizične osebe in 1 leto od dneva nakupa za pravne osebe. Povezava na garancijske pogoje proizvajalca FIBARO.
 • Izdelki ostalih proizvajalcev: 1 leto od dneva nakupa.
 • Izdelki pod blagovno znamko Go4Panda in Go4Valve: 1 leto od dneva nakupa.
 • Storitve zagona sistema pametne hiše, brez elektroinštalaterskih del: 3 leta od dneva nakupa. V primeru, da kupec sam izvaja administratorska opravila kot so nadgradnje, dodajanje elementov ter programiranje in konfiguriranje, garancija za storitve z dnem prevzema administratorskih pravic preneha. Kot dokazilo za prevzem se smatra poslano e-sporočilo na kupčev e-naslov ali poslana fizična pošta na kupčev fizični naslov.

Garancijska določila:

 • Obdobje garancije, ki jo da prodajalec, se začne z dnem, ki je naveden na računu prodajalca.
 • Prodajalec lahko pisno določi drugačno garancijsko obdobje za posamezne izdelke.
 • V trgovski praksi se manjšim odstopanjem v kakovosti, merah in barvah tehnično ni mogoče izogniti in so na splošno dovoljena, osnove za reklamacijo pa ne predstavlja niti običajna obraba izdelkov ali njihovih delov.
 • Kupec lahko pri prodajalcu uveljavlja reklamacijo, če lahko predloži potrdilo o nakupu oz. račun za dostavljene izdelke.
 • Garancija ne velja za okvare, napake in izgube, ki nastanejo zaradi neupoštevanja ustreznih navodil za namestitev, zunanjih vzrokov ali nepravilne uporabe oziroma zaradi popravil ali sprememb, ki jih je na izdelku opravila tretja stranka, ne da bi v ta namen pridobila pisno soglasje prodajalca.
 • Reklamacijo zaradi nedelovanja upoštevamo le v primeru, da je zagon izvajal pooblaščeni ali certificirani inštalater (proizvajalca naprav ali Z-Wave).
 • Prodajalec se sam odloči, ali bo izdelke z napako brezplačno popravil v garancijskem roku ali pa bo izdelke zamenjal z drugimi brezhibnimi izdelki.
 • Garancija ne velja za izdelke, ki jih je prodajalec izrecno izključil iz garancije, in za izdelke, ki niso namenjeni za nadaljnjo prodajo (demo) razen če prodajalec zanje izrecno potrdi veljavnost garancije.