PRI NAS VAM NUDIMO CELOVITO REŠITEV
Pokličite nas: 031 550 818 ali 031 395 232

Sevanje in Z-Wave pametni dom

Kaj je sevanje?

Sevanje je povsod okoli nas, poznamo ga že od nekdaj in v različnih pojavnih oblikah. V vsakdanjem življenju je sevanje nekaj zaželenega in nujno potrebnega, večkrat pa nam vzbuja tudi neprijetne občutke. Ko govorimo o sevanju, namreč večinoma pomislimo na sevanje radioaktivnih snovi, mobilnih telefonov ter računalniških in televizijskih zaslonov. Redko pa pomislimo, da smo pri prijetnem poležavanju ob kaminu izpostavljeni tudi sevanju svetlobe, zvoka in toplote.

Sevanje prenaša energijo, ki se iz vira sevanja širi v prostor, njegova jakost pa se manjša z razdaljo od vira sevanja. Vire sevanja zaradi lažjega razumevanja ločimo na naravne in umetne. Vpliv sevanja na naše zdravje je odvisno od vrste sevanja: neionizirajoče ali ionizirajoče (tveganje za živa bitja) sevanje, od energije nosilcev sevanja in od prejete doze. Sevanje ni odvisno od tega, ali prihaja iz naravnega ali umetnega vira.

Primerjava letnih doz sevanja in posamične izpostavljenosti
 Vir: https://www.i-sevanje.si

V naših domovih so viri sevanja različni

Hišna električna napeljava in gospodinjski aparati ter druge naprave, ki za svoje delovanje potrebujejo električno energijo, so viri elektromagnetnega valovanja (sevanja) z omrežno frekvenco (50 Hz), kadar so pod napetostjo in po njih teče električni tok.

Izpostavljenost električnemu in magnetnemu polju zaradi delovanja gospodinjskih električnih aparatov je praviloma kratkotrajna, zmanjšamo jo lahko tudi z oddaljenostjo od njih. Vrednosti polj, ki jih ustvarijo ti umetni viri, so ob uporabi naprav na ustrezni razdalji v mnogih primerih manjše od vrednosti naravnih električnih in magnetnih polj, ki so nenehno prisotna okoli nas. Pomembno je vedeti, da EM-sevanja v telesu izginejo takoj, ko izključimo vir sevanja.

Glede na namen svojega delovanja imamo v domu naprave, ki oddajajo različne vrste EM-sevanja:

  • Električni vodniki oz. hišna električna napeljava (električni vodniki, etažni razdelilniki, varovalke, zunanja omarica, števec,…).
  • Električni radiatorji oddajajo infrardečo svetlobo.
  • Indukcijska grelna plošča oddaja magnetno polje frekvenc nekaj 10 kHz, s katerim inducira tok v posodi.
  • Televizor je vir sevanja vidne svetlobe.
  • Wi-Fi oddajniki oddajajo mikrovalovno elektromagnetno valovanje (GHz) z namenom brezžičnega komuniciranja med napravami.
  • Zvočniki oddajajo mehansko valovanje (zvok). Zvok ni elektromagnetno valovanje.
  • Mobilni telefoni oddajajo EM sevanje. Izhodna moč mobilnega telefona je med 1 in 2 W (vata).To je med 500- in 1000-krat manj od moči mikrovalovne pečice ter med 10 in 20-krat več od WiFi naprav.

Pametni dom Z-Wave seva minimalno

Med brezžičnimi tehnologijami, ki se uporabljajo za ustvarjanje celovitega ekosistema pametne hiše, je standardiziran protokol Z-Wave, ki velja za enega najboljših komunikacijskih protokolov za povezovanje domačih naprav v sistem za avtomatizacijo.

Standard Z-Wave določa, da je največja izhodna moč sevanja Z-Wave naprave lahko do 10mW. Da bi razumeli koliko je tega sevanja, ga primerjajmo s prej omenjeno močjo sevanja mobilnih telefonov, ki znaša med 1.000 – 2.000mW.

Z-Wave naprave torej sevajo med 100 in 200-krat manj od mobilnih telefonov, med 50.000 in 100.000-krat manj od mikrovalovke in 1.000 do 2.000-krat manj od WiFi naprav.

Sevanje mobilnih telefonov in Z-Wave naprav

Da je Z-Wave varen dodatno potrjuje tudi dejstvo, da naprave vgrajujemo v stene ali jih nameščamo v prostor in le-te niso v neposredni bližini ljudi, kar za mobilni telefon in druge gospodinjske aparate ne velja. Moč sevanja pa z razdaljo zelo hitro pada. Omeniti velja tudi, da so Z-Wave naprave večino svojega časa v stanju pripravljenosti in prenašajo podatke okoli 1% celotnega dne, kar pomeni, da 99 odstotkov časa, naprave ne oddajajo nobenega sevanja.

Pametni dom Z-Wave: DA

Naša izpostavljenost električnemu in magnetnemu polju zaradi delovanja pametnega doma Z-Wave je minimalna, in še ta se močno zmanjšana z našo oddaljenostjo od njih. Vrednosti polj, ki jih ustvarijo, so ob uporabi naprav na ustrezni razdalji, v mnogih primerih manjše od vrednosti naravnih električnih in magnetnih polj, ki so nenehno prisotna okoli nas. Moč sevanja Z-Wave naprav je tudi daleč pod mejnimi vrednostmi izpostavljenosti EM-sevanju, ki so na nacionalnem in svetovnem nivoju določene zato, da ne pride do kakršnihkoli tveganj za zdravje prebivalstva.

Za naprave Z-Wave lahko zato trdimo, da so za naše zdravje in počutje varne. Za svoje delovanje potrebujejo namreč le majhen del moči mobilnih telefonov, minimalen del moči WiFi-ja in zanemarljiv delež moči drugih naprav v gospodinjstvu (npr. mikrovalovke).

Viri: 

  • https://www.i-sevanje.si
  • https://www.ICNIRP.org
  • https://z-wavealliance.org/

Za boljše delovanje spletne strani in boljšo uporabniško izkušnjo, uporabljamo spletne piškotke.
Več si lahko preberete na podstrani Piškotki.